Ravnatelj: Daniel Horvat
Pomočnica ravnatelja: Dajana Jovanović

Tel.: 01/75 72 500