Tabor za nadarjene

V šolskem letu 2019/2020 načrtujemo tabor za nadarjene učence v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Gorenje od 15. 4. do 17. 4. 2020.

Delavnice za nadarjene bosta vodila Tinka Majaron in Klemen Jevnikar.

DEKLIŠKA VOKALNA SKUPINA

V šolskem letu 2019/2020 se bo na šoli izvajala interesna dejavnost dekliška vokalna skupina. Vanjo bodo vključene učenke, ki imajo nadstandardne sposobnosti in znanja pri petju in ostalih glasbenih aktivnostih. Sodelovale bodo na proslavah, prireditvah in reviji borovniških pevskih zborov.

Tina Vahčič, mentorica dekliške vokalne skupine