Ekološki projekt je šolski projekt, v katerega se vključujejo učenci, učitelji, strokovni delavci, tehnično osebje, strokovnjaki in predstavniki lokalnih oblasti. Projekt je namenjen načrtnemu okoljskemu osveščanju in izobraževanju. Ekološki projekt povečuje zavest in skrb za človeka, vključno z varovanjem zdravja, gradi medsebojne in medgeneracijske odnose ter skrbi za okolje in naravo.

 

NALOGE, AKTIVNOSTI: IZVAJALCI: NAČIN, KRAJ IZVEDBE: UČITELJ/MENTOR/
KOORDINATOR:
ČAS IZVEDBE:
Eko dan

 

Vsi razredi

 

Delavnice Vodja za RS:
Nina OblakVodja za PS:
Tanja Plohl
Maj
Bitea, d. o. o.: zbiralna akcija rabljenih kartuš, trakov, tonerjev in mobitelov Vsi razredi Določeno zbirno mesto Koordinatorica: Janja Kavčič Celo šolsko leto
Komunalno podjetje Vrhnika: zbiranje baterij Vsi razredi Določeno zbirno mesto Koordinatorica: Janja Kavčič Celo šolsko leto
Društvo Vesele nogice: zbiranje plastičnih zamaškov Vsi razredi Določeno zbirno mesto Razredniki,
koordinatorja
Celo šolsko leto
Ločeno zbiranje odpadkov Vsi razredi Določeno zbirno mesto Razredniki;
koordinatorja
Celo šolsko leto
Skrb za šolski sadovnjak in šolski vrt Vrtnarski krožek

Šolski sadovnjak,

šolski vrt

Karmen Turšič

Mateja Praprotnik Lesjak

Celo šolsko leto
Zbiralna akcija odpadnega papirja 9. razreda Šolsko parkirišče Razrednika in sorazrednika 2-krat letno
Priprava zdrave hrane 6. razred Gospodinjstvo Mentor:
Simon Lukan
Med šolskim letom

Shema šolskega sadja

 

Vsi razredi 1-krat tedensko ob sredah Koordinator:
Simon Lukan
Celo šolsko leto
Tradicionalni slovenski zajtrk Vsi razredi 1-krat letno Koordinator:
Simon Lukan
November

Občina Borovnica:

Čistilna akcija

Prostovoljci Okolica šole in vrtca Mateja Praprotnik Lesjak, Janja Kavčič Marec
Čista okolica šole Vsi razredi Čiščenje ožje okolice šole

Staša Juršič

Edita Gradišar

Celo šolsko leto

 

VRTNARSKI KROŽEK

 

V okviru projekta Šolski eko vrt bo v šolskem letu 2019/2020 za učence četrtih razredov potekal vrtnarski krožek. Namen krožka je učencem skozi vrtnarjenje približati naravo, z opazovanjem rastline od semena do plodu spoznati pomen samooskrbe, krepitev delovnih navad ter pomena medsebojnega in medgeneracijskega sodelovanja. V sodelovanju s Sadjarskim društvom Borovnica in ostalimi posamezniki bodo učenci spoznavali naravno vrtnarjenje in tako na naraven način oskrbovali šolski vrt. Vzgojili bodo svoje sadike vrtnin in izdelovali pripravke iz pridelanih zelišč.

 

Mentorica krožka: Mateja Praprotnik Lesjak