DOBRODOŠLI NA SPLETNI STRANI 2. A RAZREDA!


Razredničarka: Nina Oblak

nina.oblak@guest.arnes.si

Učiteljica podaljšanega bivanja: Denija Marmilić Peršič

denija.marmilic-persic@guest.arnes.si


Učiteljica angleškega jezika: Katja Vindiš

Na popoldanske govorile ure se lahko prijavite z vpisom v preglednico. –> TUKAJ

katja.vindis@guest.arnes.si

******************************************

Dopoldanske govorilne ure: torek od 8.50 do 9.30

Na dopoldanske govorilne ure se lahko prijavite s predhodno najavo preko e-pošte ali otrokove beležke.

 

Popoldanske govorilne ure: po razporedu (14. 10., 18. 11., 13. 1., 17. 3. in 12. 5.)

Na popoldanske govorile ure se lahko prijavite z vpisom v preglednico. –> TUKAJ

******************************************

KULTURNI DAN PRAVLJICA


TEHNIŠKI DAN 2. RAZRED


ZVOČNA KUHNA – Predstava v kateri smo kuhali zvoke

V četrtek, 4. 11. 2021, smo v drugih razredih kuhali prav posebno hrano. Jedli smo z ušesi, brez pribora, na koncu prireditve pa so bili naši trebuščki kljub kuhanju lačni, naša srca pa napolnjena s čudovito glasbo.

Skladatelj, lutkovni režiser, izdelovalec inštrumentov in pedagog Peter Kus je v predstavi Zvočna kuhna učencem ustvaril okolje zvočnih predstav in jim omogočil sodelovanje in preizkušanje inštrumentov. Po končani predstavi so učenci samostojno izdelali inštrument – žabica. V razredu smo se kmalu za tem počutili, kot da smo v veliki mlaki z žabami. Verjamem, da je bilo ta dan tudi doma tako. 😊

Učenci so v predstavi, preizkušanju inštrumentov in ustvarjanju zelo uživali. Zaželeli so si podobnih predstav v prihodnosti.

Več o predstavi: https://peterkus.net/si/projects/zvocna-kuhna/

Utrinki Zvočne kuhne: VIDEO

Uživali sva tudi razredničarki

Nina in Marinka

Video:

Prenos

Slike:


DELO NA DALJAVO TJA

The Boat Race

TJA 2 Februar

Vick the Vet

TJA 2 Januar

TJA 2 11.1 – 14.1.2022

TJA2CHRISTMAS

TJA 6.12-10.12

TJA 29.11-3.12

2R POVEZAVE DO PESMIC IN ZGODBIC

2R-SLOVARČEK BESED

Healthyunhealthyfood

WHO TOOK THE COOKIEsonglyrics

Teden od 14. 2. do 18. 2.2022

Desni gumb na sliki – shrani kot…

PONEDELJEK

SLJ- Živali pozimi – branje in razčlenjevanje besedila (DZ str. 78, 79,

80)

SLJ – Živali pozimi – branje in razčlenjevanje besedila (DZ str. 78, 79,

80)

MAT – Predhodnik, naslednik (DZ str. 41) GUM – Orkester ur (priloga) ŠPO – Igre z žogo

TOREK

SLJ – Pisanje povedi ob sliki (lahko katerakoli slika iz Cicibana, delovnega zvezka – iskanje besed in pisanje povedi) SPO – Delo nekoč (priloga) LUM – Slikanje s svetlimi in temnimi barvami – stara prevozna sredstva LUM – Slikanje s svetlimi in temnimi barvami – stara prevozna sredstva

SREDA

SLJ – Živali pozimi (dokončamo), ponovim (DZ str. 81) SLJ – Ponovim (DZ str. 81) MAT – Primerjam števila po velikosti (DZ str. 42, 43) ŠPO – Delo po postajah

ČETRTEK

MAT – Vadim in zbiram sončke (DZ str. 44 in 45) SLJ – Obisk gledališča – velika začetnica (DZ str. 6 in 7 – 2. del) ŠPO – Prevali SPO – Ponovim (priloga) GUM – Pesem: Pajek Pino

PETEK

MAT – Raziskujem (DZ str. 46)

SLJ – Kdaj pišemo veliko začetnico? Miselni vzorec SPO – Moja skrinja znanja – pomlad (priloga)

TEDEN od 9. 2. 2022 do 11. 2. 2022

igrače nekoč
prevozna sredstva nekoč
VAJE

SREDA

SLJ – Obisk knjižnice, ponovimo pisane črke

SLJ – Ponovimo pisane črke, beremo in pišemo povedi

MAT – Števila do 100 po enicah (DZ str. 39)

ŠPO – igre na igrišču

ČETRTEK

MAT – Števila do 100 po enicah (DZ str. 40)

SLJ – Najprej, potem, nazadnje (DZ str. 74 in 75)

ŠPO – Met žoge

SPO – Prevozna sredstva nekoč (priloga)

GUM – Kako se oglašajo ure? Igranje na glasbila, igre.

PETEK

MAT – Pišemo test, ponavljamo (priloga)

SLJ – Nejc raziskuje (DZ str. 76 in 77)

SPO – Igrače nekoč in danes (priloga)

TEDEN OD 31. 1. DO 4. 2. 2022

RAZUMEM, KAR BEREM

PONEDELJEK

Kulturni dan – Moja knjiga

Pogovorimo se o značilnostih pravljice (začetek, konec, čudežni predmeti, pravljična števila, govoreče živali, ponavljajoči dogodki …)

Napišejo svojo pravljico (z naslovnico).

TOREK

SLJ – Besede z enakim pomenom (DZ str. 73)

SPO – V Prešernovih časih (priloga)

LUM – nadaljevanje izdelave vile Čira-čara

SREDA

SLJ – Narek

SLJ – Narek

Črke, besede, povedi, presledki, pika, vprašaj, klicaj, besedilo, odgovori.

Poznamo vse pisane črke. Pišemo besede in povedi. Med besedami je presledek. Na koncu povedi napišemo piko, vprašaj ali klicaj. Pri pisanju pazimo na obliko. Beremo krajša besedila. Znamo odgovarjati na vprašanja.

MAT – Števila do 100

Orientacija po stotičnem kvadratu. Štetje naprej, nazaj, štetje do določenega števila, štetje po deset naprej, nazaj …)

Tombola – Učenec dobi listič s 5 različnimi številkami. Izžrebamo števila. Če ima učenec izžrebano številko na svojem lističu, jo prečrta. Zmaga tisti, ki prvi prečrta vse svoje številke. Igro večkrat ponovimo.

DZ str. 36, 37

ŠPO – Poligon

ČETRTEK

MAT – Števila do 100

Prvi učenec poimenuje neko število, drugi ga prikaže s konkretnim materialom (makarončki, barvice, kocke …)

Prvi učenec poimenuje neko število, drugi ga poišče in pokaže na stotičnem kvadratu.

Prvi učenec na stotičnem kvadratu pokaže poljubno število, drugi ga mora prepisati v zvezek in število zapisati z besedo.

DZ str. 38

SLJ – Branje z razumevanjem (priloga)

ŠPO – Stare otroške igre

SPO – Ko sem bil mlajši (priloga)

GUM – Pesem: Pika Nogavička

PIKA NOGAVIČKA (Jan Johansson)

  1. KITICA:

Če si moj prijatelj, me kliči Pika Nogavička,

pike imam na nosu, a nogavičke na nogah.

REFREN:

Hej, Pika Nogavička, tjola hop, tjola hej, tjola hopsasa,

vsak dan si izmislim nekaj čisto novega.

Hej, Pika Nogavička, alo, vsi v Čira čaro se igrat,

jaz sem Nogavička, mali neugnani škrat.

  1. KITICA:

Dom, ki mu ni para, je moja vila Čira čara,

tu živim kar sama, a dobrodošel mi je vsak.

REFREN:

Hej, Pika Nogavička …

  1. KITICA:

Jaz počnem, kar hočem in ne počenjam, česar nočem,

sama si določim, kako veselo se živi.

REFREN:

Hej, Pika Nogavička …

PETEK

MAT – Števila do 100 (ponavljamo orientacija po stotičku, seštevanje in odštevanje desetic …)

SLJ – Ogled prireditve

SPO – Socialne igre

TEDEN od 24. 1. 2022 do 28. 1. 2022

Pisane črke j, p, g in f

Pišemo in beremo

PONEDELJEK

SLJ – Pisani črki j in p (priloga)

SLJ – Pisani črki j in p (priloga)

MAT – Seštevam desetice

GUM – Glasbena mandala – ples, igra na inštrumente

ŠPO – Ekipne igre z žogo

TOREK

SLJ – Pisani črki g in f (priloga)

SPO – Iščemo datume na koledarju

LUM – Arhitektura: Oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru – vila Čira-čara

LUM – Arhitektura: Oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru – vila Čira-čara

SREDA

SLJ – Pišemo in beremo (priloga)

SLJ – Pišemo in beremo (priloga)

MAT – Odštevam desetice

ŠPO – Hoja po gredi

ČETRTEK

MAT – Seštevam in odštevam desetice

SLJ – Roberto praznuje – poslušanje neumetnostnega besedila

ŠPO – Stoja na lopaticah

SPO – Prazniki

GUM – Pesem: Kralj Urca

PETEK

MAT – Števila do 100 po enicah

SLJ – Besede z nasprotnim pomenom

SPO – V Prešernovih časih

TEDEN od 17. 1. 2022 do 21. 1. 2022

Pisana črka b

Pisana črka h

Pisana črka k

PONEDELJEK

SLJ – Pisana črka h (priloga)

SLJ – zapis besed in povedi, črka h (priloga)

MAT – Vadim in zbiram snčke (DZ str. 24 in 25)

GUM – Različno dolgi in visoki toni

ŠPO – Štafetne igre v krogu

TOREK

SLJ – Pesem: Kaj je majhno in kaj veliko (Berilo str. 30)

SPO – Letni časi in meseci

LUM – Slikanje: Primarne in sekundarne barve (mešanje barv) – razredni koledar

LUM – Slikanje: Primarne in sekundarne barve (mešanje barv) – razredni koledar

SREDA

SLJ – Govorna vaja (Priprava na govorni nastop – kako govorimo, kakšna je drža telesa, kako sodelujemo s poslušalci …)

SLJ – Govorna vaja (Priprava na govorni nastop – kako govorimo, kakšna je drža telesa, kako sodelujemo s poslušalci …) + zapis v zvezek

MAT – Matematični test – besedilne naloge

ŠPO: Igre z žogo

ČETRTEK

MAT – Števila do 100 po deseticah (štetje po 10, zapis v zvezek – 10 – deset, 20 – dvajset …)

SLJ – Pisana črka k (priloga)

ŠPO – Igre z žogo (dodgeball)

SPO – Zima in sneg – sledi v snegu

GUM – Ocenjevanje + Izdelava vile in tridobni metrum

PETEK

MAT – Števila do 100 po deseticah

SLJ – Pisana črka b (priloga)

SPO – ponavljamo

TEDEN OD 20. 12. DO 24. 12.2021

Pisane črke s, š, z in ž

PON

SLJ – pisana črka s (priloga)

SLJ – pisana črka š (priloga)

MAT – Točka (DZ str. 12)

GUM – ponavljamo pesmice, igramo na Orffova glasbila, imamo razredni koncert

ŠPO – padanje

TOR

SLJ – Kje je snežak? (DZ str. 63)

SPO – Voda – stanja vode (dokončamo)

LUM – Kolaž: simetrija

LUM – Kolaž: simetrija

SRE

SLJ – Pisana črka z (priloga)

SLJ – Pisana črka ž (priloga)

MAT – Glavni in vrstilni števniki (DZ str. 13)

ŠPO – Met loge – Gornja podaja

ČET

MAT – Računam do 20 (DZ str. 14)

SLJ – Berem in pišem pisane črke (priloga)

ŠPO – Štafetne igre z žogo

SPO, GUM – Ogled božičnega filma, risanje, petje

PET

Pri dve uri si bomo ogledali prireditev.

Po prireditvi bomo brali pravljice, se pogovarjali, ustvarjali.

DELO NA DALJAVO – TEDEN od 13. 12. do 17. 12. 2021

Janez Bitenc – ZIMSKO VESELJE
Pisana črka r
Pisana črka v

PONEDELJEK

SLJ – Pisana črka r (priloga)

SLJ – ponovimo pisane črke

MAT – Računam do 20 (trije seštevanci) DZ str. 5 in 6

GUM – Stana Vinšek, Breda Šček: Starka Zima (priloga)

ŠPO – Štafetne igre

TOREK – Športni dan (igre na snegu)

SREDA

SLJ – Ponovim DZ str. 59 in 60

SLJ – Ponovim DZ str. 59 in 60

MAT – Računam do 20 (dva odštevanca) DZ str. 7

ŠPO – Igre po postajah

ČETRTEK

MAT – Računam do 20 DZ str. 8 in 9

SLJ – Na snegu – tvorjenje besedila ob sliki DZ str. 62

ŠPO – Igre z žogo

SPO – Zakladnica znanja, opazovanje narave (priloga)

GUM – Janez Bitenc: Zimsko veselje https://www.youtube.com/watch?v=ordrwG07fNc (besedilo priloga)

PETEK

MAT – Črta DZ str. 10 in 11

SLJ – Pisana črka v (priloga)

SPO – Voda – stanja vode (priloga)

DELO NA DALJAVO – TEDEN OD 6. 12. DO 10. 12.2021

Pisana črka c

Pisana črka č

Pisana črka e

Pisana črka o

PON

SLJ – V hlevu (dokončamo, pregledamo rešitve) DZ str. 55

SLJ – Pisana črka o (priloga)

MAT – Računam do 20 (DZ str. 82, 83)

GUM – Rišem, plešem in pojem (priloga)

ŠPO – Plezanje in plazenje

TOR

SLJ – Včeraj, danes, jutri – časovni prislovi (DZ str. 56 in 57)

SPO – Rastem (priloga)

LUM – Lepljenka: Novoletna jelka

LUM – Lepljenka: Novoletna jelka

SRE

SLJ – Pisana črka c (priloga)

SLJ – Pisana črka č (priloga)

MAT – Računam do 20 (besedilne naloge) DZ str. 84)

ŠPO – Igre na snegu/igre na igrišču

ČET

MAT – Vadim in zbiram sončke (DZ str. 85, 86 in 87)

SLJ – Čigavo je kaj? Pridevniške izpeljanke za svojino (DZ str. 58)

ŠPO – Vlečenje in potiskanje

SPO – Časovni trak (priloga)

GUM – Razdelimo glasbila (priloga) (Pri 1. nalogi učenci nimajo nalepk – glasbilo naj narišejo/napišejo)

PET

MAT – Raziskujem (DZ str. 88) (pripravi 2. del DZ za drug teden)

SLJ – Pisana črka e (priloga)

SPO – Ponovimo (priloga)

DELO NA DALJAVO – TEDEN od 29. 11. 2021 do 3. 12. 2021

Pisane črke N, M in A

PONEDELJEK

SLJ – Pisani črki N in M (priloga)

SLJ – Pisani črki N in M (priloga)

MAT – Geometrijski liki (SDZ str. 74, 75)

GUM – Tiho in glasno – pesem mravljice Mije

ŠPO – Delo po postajah (vodenje žoge, preskakovanje kolebnice, vaje z obročem)

TOREK

SLJ – Pesem: Dvojčka (B/18)

SPO – Pisanje voščilnic za starostnike

LUM – Izdelovanje voščilnic za sejem in za starostnike

LUM – Izdelovanje voščilnic za sejem in za starostnike

SREDA

SLJ – Maček Maco spet doma (SDZ/52, 53)

SLJ – Maček Maco spet doma (SDZ/52, 53)

MAT – Računam do 20 (SDZ/76, 77)

ŠPO – Igre z žogo – dodgeball

ČETRTEK

MAT – Besedilne naloge (SDZ/78, 79)

SLJ – Pisana črka a (priloga)

ŠPO – Elementarne igre z žogo

SPO – Vloge živali (priloga)

GUM – Orkester (igranje na Orffova in lastna glasbila)

PETEK

MAT – Preglednica in prikaz s stolpci (SDZ/80, 81)

SLJ – V hlevu (SDZ/54, 55)

SPO – Skrbimo za živali (priloga)

DELO NA DALJAVO – TEDEN OD 22. 11. DO 26. 11

BOTRA JESEN

Pisana črka i

PONEDELJEK

SLJ: Pisana črka i 

SLJ: Hanina družina – DZ str. 48, 49

MAT: Geometrijska telesa – DZ str. 70, zapis v zvezek (se kotali (okroglo geom. telo), se ne kotali (oglato geom. telo)

GUM: Botra jesen 

ŠPO: Preskakovanje kolebnice

TOREK

Tehniški dan – izdelava novoletnih okraskov

SLIKE IN VAJE – sreda, četrtek, petek

pisana črka i in u vaje
Pisana črka u

SREDA

SLJ – Test (tvorjenje povedi)

SLJ – Lanovo presenečenje (DZ str. 50, 51)

MAT – Figurni prikaz (DZ str. 71)

ŠPO – Vaje z obročem

ČETRTEK

MAT – Črtični prikaz (DZ st. 72)

SLJ – Pisana črka u

ŠPO – Vodenje žoge

SPO – V družini

GUM – Jesen slikarka + Pesem Mravljica Mija

PETEK

MAT – Prikaz z vrsticami (DZ str. 

SLJ – Moj prijatelj Piki Jakob

SPO – V družini izbiramo različne dejavnosti


DELO NA DALJAVO 15.10.2021

2. a razred

DELO NA DALJAVO 14.10.2021

2. a razred

DELO NA DALJAVO 13.10.2021

2. a razred

BESEDILO-Zrcalce