Dobrodošli na spletni strani 2. b razreda!

Razredničarka: Marinka Šivec

Elektronski naslov: marinka.sivec@guest.arnes.si

Dopoldanske govorilne ure: ponedeljek, 3. šolska ura od 9 55 do 10 40BRALNA ZNAČKA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

  1. RAZRED
  • OTON ZUPANČIČ: MEHURČKI (dve pesmi se naučiš in poveš učiteljici).
  • IVAN CANKAR: PEHAR SUHIH HRUŠK.
  • ANTOON KRINGS: ZBIRKA DROBIŽKI.
  • DVE KNJIGI PO LASTNI IZBIRI.

 

NAVODILO ZA DOMAČE DELO:

Ko učenec/ka prebere knjigo, v velik brezčrtni zvezek (zadaj) naredi nalogo po naslednjih navodilih:

  1. Avtor besedila, naslov knjige.
  2. Poimenuje, napiše glavne osebe.
  3. Lepopisno prepiše dve povedi iz besedila.
  4. Ilustrira prebrano besedilo.

 

Ko se nauči pesmico, napiše avtorja in naslov pesmi ter nariše ilustracijo.


SPOZNAVANJE OKOLJA:

V dneh od 6.10. do 15.10. 2020 bo ustno ocenjevanje znanja iz SPO.

Cilj:

Naša šola, prostori in delavci na šoli, dejavnosti, ki poleg pouka potekajo na naši šoli.

 

  1. 10. 2020                           Razredničarka