DOBRODOŠLI NA SPLETNI STRANI  3. a

Razredničarka: Barbara Skopec Černigoj

e – naslov:

INFORMACIJSKA ZLOŽENKA ZA ŠOLSKO LETO 2023-3a


DOPOLDANSKE GOVORILNE URE-> prijava

petek, 3. šolska ura, od 10. 00 do 10. 45 (prijava)

POPOLDANSKE GOVORILNE URE -> prijava

mesečno ob četrtkih, od 16. 00 do 17.30 (prijava)

Učiteljica angleščine: Katja Vindiš:

Prijava na GU


                                              TERMINI
   13. 10. 2022, 17. 11. 2022, 12. 1. 2023, 9. 3. 2023, 11. 5. 2023

SPROTNA   OBVESTILA (ocenjevanja, dogodki, …)