DOBRODOŠLI
NA SPLETNI STRANI  3. a

 

razredničarka Barbara Skopec Černigoj

e – naslov: barbara.skopec-cernigoj@guest.arnes.si


TJA: Tatjana Maksimović

Pozdravljeni učenci 3DOPOLDANSKE GOVORILNE URE

(po predhodni najavi preko e- pošte ali

otrokove beležke):

petek, 3. šolska ura, od 9. 55  do 10.40


POPOLDANSKE GOVORILNE URE:

mesečno ob četrtkih, od 16. 00 do 17.30

(predhodna najava)


PRIJAVA NA GOVORILNE URE


DOPOLDANSKE GOVORILNE URE
petek, 3. šolska ura, 10. 00 – 10. 45


POPOLDANSKE GOVORILNE URE

(po mesečnem razporedu; 14. 10. 2021, 18. 11 .2021,

  1. 1. 2022, 17. 3. 2022, 12. 5. 2022)

Spoštovani!

Pošiljam besedilo za objavo na spletnih straneh 3.razredov:

V tretjem razredu učenčevo znanje ocenjujemo s številčnimi ocenami. Načini ocenjevanja so ustni. Predvidene so vsaj tri ocene v šolskem letu. Poudarek učenja je na razvijanju poslušanja in slušnega razumevanja ter govoru.

Učenci redno rešujejo domače naloge, imajo urejene zvezke, vse zapiske ter delovne liste. Poleg tega učenci morajo sodelovati pri aktivnostih in ne motiti pouka.

Govorilne ure: ob četrtkih, ob 10.45-11.30h.    E-naslov: tatjana.maksimovic@guest.arnes.si

                                                                                                     Učiteljica TJA: Tatjana Maksimović

Pozdravljeni učenci 3


SPROTNA   OBVESTILA

  1. 9. 2021 – 1. RODITELJSKI SESTANEK (17.30)
  1. 10. 2021 – SISTEMATSKI ZDRAVNIŠKI PREGLED
  1. 10. 2021 – GOVORILNE URE
  1. 11 – 19. 11. 2021 – PLAVALNI TEČAJ

CANKARJEVA BRALNA ZNAČKA

Bralno značko boš opravil, ko boš prebral tri knjige in se naučil

dve pesmici z najmanj tremi kiticami in naredil naloge,

ki ti jih bo pripravila učiteljica.

Knjige si lahko izposodiš tudi v šolski knjižnici.

Bralno značko bomo pričeli z mesecem oktobrom.

SEZNAM KNJIG:

  1. Makarovič: slikanica po izbiri
  2. Nostlinger: poljubna knjiga iz zbirke Franceve zgodbe ali iz zbirke Mini.
  3. Muck: poljubna knjiga iz zbirke Anica
  4. Š. Žmavc: poljubni dve pesmici iz pesniške zbirke Živa hiša ali Mižekmiž

OCENJEVANJA  V ŠOLSKEM LETU 2021/22