Cilji projekta: skrb za čisto notranjost šole in njene okolice, vzgoja za okoljsko odgovornost, pozitiven odnos do narave.

Sodelujoči v projektu: učenci in zaposleni v šoli.

 

Načrt dela:

  • mesečne dejavnosti po razredih v okviru rednega pouka, razrednih ur, interesnih dejavnosti, izbirnih predmetov, podaljšanega bivanja …,
  • načrtovane dejavnosti glede na letni čas, starost in zmogljivost učencev.

 

Oblike dejavnosti:

  1. stalne: vezane na učilnice, hodnike, garderobe in druge skupne prostore šole. Učenci bodo pozorni na pravilno ločevanje odpadkov, varčevanje z vodo in elektriko, urejenost garderob, zbiranje papirja, tonerjev, kartuš, sijalk, baterij in zamaškov.
  2. občasne: odvisne od več dejavnikov. Izvajali jih bomo po priloženem

 

Načrtovane dejavnosti v šolskem letu 2019/2020:

MESEC: DEJAVNOST: RAZRED:
september pobiranje plodov, grabljenje listja 6. razred
oktober 5. razred
november 7. razred
december pomoč hišnikoma pri odmetavanju snega 8. in 9. razred
januar
februar
marec
april

 

urejanje cvetličnih gredic, sajenje

3. in 4. razred (vrtnarski krožek)
maj 2. razred
junij 1. razred

 

Šolsko območje: bližnja in širša okolica šole. Projekt bo vezan na šolo in šolski okoliš.

V šolski okoliš so vključena sledeča območja:

  • vhodi v šolo,
  • košarkarsko igrišče,
  • parkirišče,
  • pešpoti okoli šole.

Prizadevali si bomo k odgovornejšemu ravnanju z različnimi odpadki, vodo in električno energijo. Zavedamo se pomembnosti manjših začetnih korakov, zato jih ne želimo prezreti. Pomagali bomo po svojih najboljših močeh.

Koordinatorici bosta Staša Juršič in Edita Gradišar.