Šolsko leto: 2021

ŠT. PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO
1. Abram Igor Učitelj ŠPO, OPB
2. Bohorč Saša Učiteljica ZGO, OPB
3. Debevec Teja Druga str. delavka v 1. razredu, JV, OPB
4. Roberta Gvozdić Psihologinja
5. Fekonja Katarina Učiteljica SLJ
6. Ferbežar Sabina Učiteljica razrednega pouka
7. Filipič Katarina Učiteljica za dodatno strokovno pomoč
8. Gaberšček Demšar Neža Učiteljica SLJ, španščine, OPB
9. Geohelli Darjan Učitelj LUM, OPB
10. Gradišar Edita Učiteljica KEM, BIO, NAR
11. Gutnik Mojca Učiteljica MAT
12. Gvozdić Roberta Psihologinja
13. Horvat Daniel Ravnatelj
14. Jevnikar Klemen Učitelj TIT, OPB
15. Jovanovič Dajana Pomočnica ravnatelja, učiteljica OPB
16. Juršič Staša Učiteljica razrednega pouka
17. Kavčič Janja Učiteljica za dodatno strokovno pomoč
18. Kovačič Mateja Knjižničarka, učiteljica OPB
19. Kuk Iztok Laborant, učitelj v var. vozačev
20. Kunstelj Janja Druga strokovna delavka v 1. razredu, JV
21. Leskovic Grošelj Alma Učiteljica razrednega pouka
22. Lipovšek – Hrga Nataša Učiteljica za GEO, DKE, OPB
23. Lukan Simon Učitelj BIO, NAR, GOS in organizator prehrane
24. Malečkar Sara Učiteljica NEM, OPB
25. Oblak Nina Učiteljica razrednega pouka
26. Marmilić Peršič Denija Učiteljica OPB, Španščina
27. Pavlič Ksenija Učiteljica razrednega pouka
28. Pogačar Polona Učiteljica razrednega pouka
29. Plohl Tanja Učiteljica GEO, TJA na PS in RS
30. Pogačnik Janežič Olga Učiteljica za dodatno strokovno pomoč
31. Praprotnik Lesjak Mateja Učiteljica razrednega pouka
32. Rupnik Zala Učiteljica ŠPO
33. Skopec Černigoj Barbara Učiteljica razrednega pouka
34. Stojanovič Klemen Učitelj ŠPO
35. Stojanović Deša Učiteljica razrednega pouka
36. Strah Nataša Učiteljica razrednega pouka
37. Strašek Vesna Učiteljica razrednega pouka
38. Svete Hladnik Helena Učiteljica TJA
39. Svete Miriam Učiteljica SLJ, knjižničarka
40. Šivec Marinka Učiteljica razrednega pouka
41. Trček Simona Učiteljica MAT, FIZ
42. Turšič Karmen Učiteljica razrednega pouka
43. Vahčič Tina Učiteljica OPB
44. Zotti Mitja Računalničar, učitelj MME
45. Zupančič Polona Učiteljica NEM in OPB
46. Jernej Spruk GUM
47.  Katja Vindiš  TJA RS
48. Lara Beličič  Učiteljica razrednega pouka