V šolskem letu 2020/2021 bomo nadaljevali s projektom, katerega cilji so razvijanje branja z razumevanjem, bralnih zmožnosti učencev, povečevanje interesa za branje, obenem pa učence naučiti samostojnega učenja z uporabo različnih bralno-učnih strategij. V projekt so vključeni vsi učitelji in učenci šole.

 

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI
Razvoj bralnih zmožnosti učencev

1. RAZRED:

Hkratno poučevanje velikih in malih tiskanih črk

Branje krajših in preprostih besedil

Trening branja

Uporaba bralno-učnih strategij: možganska nevihta, časovni trak

2. RAZRED:

·        Hkratno poučevanje velikih in malih pisanih črk

·        Trening branja

Uporaba bralno-učnih strategij: pojmovna mreža v obliki dlani, ribja kost ali smrečica

3. RAZRED:

Trening branja

Uvajanje bralnih testov za pomoč pri odkrivanju bralnih težav pri učencih in vključevanje otrok v bralne skupine

Uporaba bralno-učnih strategij: ABC možganska nevihta, krožno zaporedje dogodkov

4. RAZRED:

Uporaba bralno-učnih strategij: Vennov diagram, VŽN metoda

5. RAZRED:

Uporaba bralno-učnih strategij: predstavitev osebe (pri domačem branju), miselni vzorec

6. RAZRED:

Uporaba bralno-učnih strategij: računalniško opismenjevanje (Word), hierarhična pojmovna mreža

7. RAZRED:

Uporaba bralno-učnih strategij: računalniško opismenjevanje (Power Point), Paukova strategija do 3. faze

8. RAZRED:

Uporaba bralno-učnih strategij: Paukova strategija, grafiti

9. RAZRED:

Uporaba bralno-učnih strategij: metoda snežene kepe, sestavljanka

 

Metode dela

Učenci so bili v šolskem letu 2019/2020 opremljeni z mapo, v katero so shranjevali posamezne primerke obravnavanih metod. V šolskem letu 2020/2021 bomo z mapo opremili prvošolce, mape iz preteklega šolskega leta pa prenesli v višji razred. Shranjevanje v mapah bomo ohranili na razredni stopnji. Na predmetni stopnji pa bodo učitelji posameznega predmeta poskrbeli, da bodo učenci učno snov obravnavali po izbrani bralno-učni strategiji in primerek shranili v mapi, namenjeni za ta predmet, oziroma v zvezku.