Podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja